Huisreglement

Algemeen

Gelieve steeds de identiteitskaart, isi+ kaart of klevertje van de mutualiteit mee te brengen. Vergeet niet eventuele wijzigingen van adres, telefoon of e-mail door te geven.

Tijdig afbellen

Indien u niet op uw afspraak aanwezig kan zijn, gelieve deze dan minstens 24u op voorhand telefonisch te annuleren. (afspraken op maandag of langer dan 24u kunnen ook via mail geannuleerd worden).

Indien u laattijdig of niet verwittigt, zal een compensatie-vergoeding aangerekend worden van € 15 per voorzien kwartier. Deze boete dekt enkel de vaste kosten van de praktijk, geen erelonen. Patiënten die meerdere malen hun afspraak niet nakomen, kunnen wij geen afspraak meer geven.

Wees steeds op tijd

Probeer steeds op tijd te zijn op uw afspraak. Als dit niet lukt, gelieve de tandarts dan zo snel mogelijk(telefonisch) te verwittigen en de vertraging te beperken tot een minimum. Wanneer u te laat bent, zal de tandarts met uw behandeling later klaar zijn, waardoor alle mensen na u ook moeten wachten. Indien u veel te laat komt, kan de tandarts beslissen uw afspraak niet meer te laten doorgaan. Bij meermaals te laat komen zullen er geen nieuwe afspraken meer worden gegeven.

Nieuwe patiënten vragen wij om 5 minuten vóór de afspraak te komen zodat de fiche kan aangemaakt worden en de medische vragenlijst ingevuld.

We werken zoveel mogelijk volgens het opgestelde tijdschema maar een behandeling kan al eens uitlopen.

Poetsen

Het is voor uw tandarts zeer fijn om in een frisse mond te werken. Het wordt dus ten zeerste op prijs gesteld als u uw tanden poetst voor uw bezoek. Wij hebben hiervoor speciaal een poetshoek voorzien. Gelieve dan wel 5 minuten extra te voorzien zodat uw afspraak tijdig kan starten.

Betalingen

In de praktijk betaalt u bij voorkeur met bancontact of payconiq.
Betalen met overschrijving kan, indien vooraf besproken met de tandarts.

Tarieven

Om voor elke patiënt de nodige tijd te nemen voor een kwalitatieve tandheelkundige behandeling, werken we niet aan de conventietarieven.

Van zodra u een afspraak maakt in onze praktijk, telefonisch of via e-mail, verklaart u zich akkoord met ons huisreglement.