Informatie voor de patiënt

Gorleer Joke - Algemeen tandarts - 3-03058-67-001

Tandartspraktijk Joke Gorleer BV
Schoolstraat 59
9120 Melsele
03/289.54.26
BE 0811.691.149
www.jokegorleer.be
info@jokegorleer.be
(Enkel voor versturen administratieve gegevens, geen medische)

De tandarts is niet geconventioneerd

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

  • Protectas, zelliksesteenweg 12, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

  • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
  • RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
  • Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
  • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld.